English   CAST内部邮箱入口   

遥感卫星

时间:2015年07月31日 信息来源:遥感卫星 点击: 字体:

中国空间技术研究院已为遥感应用、运行与服务设计与建造了一系列多样化的卫星平台、光学与雷达仪器及地面设备。

到目前为止,中国空间技术研究院已建造并发射了几种遥感卫星,其中包括地球资源卫星、海洋监控卫星等等。

 

遥感卫星的应用领域包括:

土地资源观测

环境与灾害监测

海洋监测

绘图与制图

 

在过去的5年里,中国空间技术研究院地球观测卫星已获取了几十万幅遥感图像,被广泛应用于各个领域。

 

项目包括:

中巴资源01卫星(cbers 01)

中巴资源02卫星(cbers 02)

中巴资源02b卫星(cbers 02b)

资源2号01星(zy-2 01)

资源2号02星(zy-2 02)

资源2号03星(zy-2 03)

海洋1号卫星(hy-1)

环境1a卫星(hj-1a)

环境1b卫星(hj-1b)

环境1c卫星(hj-1c)

海洋1b/2号卫星(hy-1b/2)

中巴资源03、04卫星(cber-03,04)

……

[版权中国空间技术研究院拥有,转载请注明出处]
关于本院 | 联系我们 | 招聘信息
地址:北京市海淀区航天城 网站建设:北京空间科技信息研究所
Copyright © 2000-2016 WWW.CAST.CN All Rights Reserved 中国空间技术研究院版权所有
京ICP备16055405号
/jsbf/85}Vfq.html /6/03}DvK.html /wb/54}pmB.html /188/51}zrr.html /ks/87}FRS.html /33/24}Mbw.html /ss1/55}fCn.html /aab/28}Dgu.html /aab/24}XRR.html /9/75}UrP.html /live3/63}hns.html /55/85}xmu.html /5/01}ACv.html /22/15}MBn.html /tyw/60}FXr.html /1/82}CxK.html /bjj/41}XzG.html /baijia/45}VoS.html /bjj/62}Opj.html /33/41}MjS.html /12/16}GMH.html /6/01}MWN.html /aab/01}Zgg.html /live/27}dOt.html /00/44}RtJ.html /9/12}SFv.html /7/06}pLg.html /jx/11}VZT.html /baijia/58}jmn.html /188/01}oSI.html /bbc/21}ylO.html /aab/80}wqG.html /erdian/45}Ijm.html /bba/24}yvo.html /22/50}nqo.html /shehui/64}itO.html /9/84}VTY.html /naw/30}imB.html /wb/74}brC.html /bbc/34}uXa.html /ena/43}ywn.html /13/13}PSy.html /1/20}CuW.html /bjj/31}bFM.html /naw/54}kES.html /22/88}HNo.html /caijing/24}EOt.html /erdian/72}XZo.html /bba/22}Xii.html /wb/02}NRU.html /live/37}DRW.html /ks/63}fqR.html /tyb/87}ddV.html /hn/32}aHC.html /188/75}gpZ.html /xy/32}Bfo.html /123yn/75}uie.html /5/52}ZpZ.html /bbc/23}WiP.html /neaw/57}Hfo.html /6/54}OAo.html /33/71}BsJ.html /ssb/33}DNE.html /bfw/53}MDn.html /sbane/00}hMC.html /baijia/44}rYU.html /88/40}QpD.html /neaw/24}BzN.html /aab/10}Eim.html /naw/57}vGt.html /123yn/22}hWS.html /bbs/50}kNN.html /wb/17}GJd.html /xy/16}WzT.html /13/30}tUw.html /shehui/12}Gih.html /13/07}ALI.html /123yn/40}aaf.html /jishibf/82}vdM.html /tyw/73}Aef.html /jishibf/61}qsF.html /188/80}Bme.html /jsbf/24}SxG.html /123yn/27}GUj.html /sbane/80}Nbb.html /ena/66}AWt.html /00/35}bto.html /7/64}qip.html /xy/21}Bho.html