English   CAST内部邮箱入口   

卫星发射表

时间:2016年02月19日 信息来源:本站原创 点击: 字体:


编号名称时间
1DFH-11970-4
2SJ-11971-3
3FSW-0-01974-11
4FSW-0-11975-11
5FSW-0-21975-7
6FSW-0-31978-1
7SJ-2(1)1979-7
8SJ-2A(1)1979-7
9SJ-2B(1)1979-7
10SJ-2A1981-9
11SJ-21981-9
12FSW-0-41982-9
13FSW-0-51983-8
14DFH-2-11984-1
15DFH-2-21984-4
16FSW-0-61984-9
17FSW-0-71985-11
18DFH-2-31986-2
19FSW-0-81986-10
20FSW-0-91987-8
21FSW-1-11987-9
22DFH-2A-11988-3
23FSW-1-21988-8
24FY-1A1988-9
25DFH-2A-21988-12
26DFH-2A-31990-2
27FY-1B1990-2
28FSW-1-31990-9
29DFH-2A-41991-12
30FSW-2-11992-8
31FSW-1-41992-10
32FSW-1-51993-10
33SJ-41994-2
34FY-2A1997-6
35FSW-2-21994-7
36DFH-3-11994-11
37FSW-2-31996-10
38Chinasat-61997-5
39SJ-51999-5
40ZY-1-011999-10
41Shenzhou-11999-11
42Chinasat-222000-1
43ZY-2A2000-9
44BD-1A2000-10
45BD-1B2000-12
46Shenzhou-22001-1
47Shenzhou-32002-3
48HY-1A2002-5
49ZY-2B2002-10
50Shenzhou-42002-12
51BD-1C2003-5
52Shenzhou-52003-10
53ZY-1-022003-10
54FSW-3-12003-11
55Chinasat-202003-11
56Tance-12003-12
57Tance-22004-7
58FSW-4-12004-8
59SJ-6-1B2004-9
60FSW-3-22004-9
61ZY-2C2004-11
62Shiyan-22004-11
63FSW-4-22005-8
64FSW-3-32005-8
65Shenzhou-62005-10
66SJ-82006-9
67Chinasat-22A2006-9
68SJ-6-2B2006-10
69Sinosat-22006-10
70BD-1D2007-2
71HY-1B2007-4
72BD-2-M12007-4
73NigComSat-12007-5
74Yaogan-22007-5
75Chinasat-5C2007-6
76ZY-1 02B2007-9
77Chang’e-12007-10
78Tianlian-1-012008-4
79HJ-1A2008-9
80HJ-1B2008-9
81Shenzhou-72008-9
82SJ-6-3B2008-10
83Venesat-12008-10
84Yaogan-42008-12
85Yaogan-52008-12
86BD-2-G22009-4
87SJ-11-012009-11
88Yaogan-72009-12
89Hope-12009-12
90BD-2-G12010-1
91Yaogan-9A2010-3
92Yaogan-9B2010-3
93Yaogan-9C2010-3
94BD-2-G32010-6
95BD-2-I12010-8
96TH-12010-8
97Chinasat-6A2010-9
98Yaogan-112010-9
99Chang’e-22010-10
100SJ-6-4B2010-10
101BD-2-G42010-11
102Chinasat-20A2010-11
103BD-2-I22010-12
104BD-2-I32011-4
105Chinasat-102011-6
106SJ-11-032011-7
107Tianlian-1-022011-7
108BD-2-I42011-7
109SJ-11-022011-7
110Paksat-1R2011-8
111HY-2A2011-8
112SJ-11-042011-8
113Chinasat-1A2011-9
114Tiangong-12011-9
115Shenzhou-82011-11
116Yaogan-122011-11
117Shiyan-42011-11
118BD-2-I52011-12
119NigComSat-1R2011-12
120ZY-1-02C2011-12
121ZY-3-012012-1
122BD-2-G52012-2
123BD-2-M32012-4
124BD-2-M42012-4
125TH-1B2012-5
126Yaogan-142012-5
127ChinaSat-2A2012-5
128Shenzhou-92012-6
129TL-1C2012-7
130BD-2-M52012-9
131BD-2-M62012-9
132VRSS-12012-9
133SJ-9A2012-10
134SJ-9B2012-10
135BD-2-G62012-10
136HJ-1C2012-11
137FN-1 (HummerSat-1)2012-11
138Yaogan-16A2012-11
139Yaogan-16B2012-11
140Yaogan-16C2012-11
141GF-12013-4
142ChinaSat-112013-5
143Shenzhou-102013-6
144SJ-11-052013-7
145SY-7-A2013-7
146SY-7-B2013-7
147Yaogan-17A2013-9
148Yaogan-17B2013-9
149Yaogan-17C2013-9
150SY-52013-11
151Chang'e-3 / Yutu2013-12
152CBERS-3 (ZY-1D)2013-12
153Túpac Katari-1 (TKSat)2013-12
154SJ-11-062014-3
155Yaogan-20A2014-8
156Yaogan-20B2014-8
157Yaogan-20C2014-8
158GF-22014-8
159Yaogan-212014-9
160SJ-11-072014-9
161Chang'e-5-T12014-10
162SJ-11-082014-10
163Yaogan-242014-11
164CBERS-4 (ZY-1-04)2014-12
165Yaogan-25A2014-12
166Yaogan-25B2014-12
167Yaogan-25C2014-12
168Yaogan-262014-12
169GF-82015-6
170BD-18(BD-3 M1-S)2015-7
171BD-19(BD-3 M2-S)2015-7
172TXJSSY-12015-9
173GF-92015-9
174KT-1A2015-9
175KT-1B2015-9
176XW-2A2015-9
177XW-2B2015-9
178XW-2C2015-9
179XW-2D2015-9
180XW-2E2015-9
181XW-2F2015-9
182BD-20(BD-3 I2-S)2015-9
183APStar-92015-10
184TH-1C2015-10
185ZX-2C2015-11
186Yaogan-282015-11
187LaoSat-12015-11
188ZX-1C2015-12
189GF-42015-12
190Belintersat-1 (ZX-15)2016-1
191BD-22(BD-2 I6)2016-3
192SJ-102016-4
193Yaogan-302016-5
194ZY-3-022016-5
195BD-23(BD-2 G7)2016-6
196DFFC2016-6
197SJ 16-022016-6
198Tiantong-1 012016-8
199Gaofen 3 (GF 3)2016-8
200Tiangong 2 (TG 2)2016-9
201BanXing 2 (BX 2)2016-9
202Shenzhou-112016-10
203SJ 172016-11
204XPNAV-12016-11
205PN-22016-11
206TL 1D2016-11
207SuperView-1-012016-12
208SuperView-1-022016-12
209TSJ22017-1
210SJ13/ZX16(ChinaSat-16)2017-4
211Tianzhou 1 (TZ 1)2017-4
212HXMT2017-6
213Zhuhai-1 01 (OVS-1A)2017-6
214Zhuhai-1 02 (OVS-1B)2017-6
215ZX 9A (ChinaSat 9A)2017-6
216VRSS 2 (Antonio José de Sucre)2017-10
217BD-24(BD-3 M1)2017-11
218BD-25(BD-3 M2)2017-11
219Alcomsat 12017-12
220LKW 22017-12
221SuperView-1 032018-01
222SuperView-1 042018-01
223LKW 32018-01
224Zhangheng 1 (CSES 1)2018-02
225BD-28 (BD-3 M3)2018-02
226BD-29 (BD-3 M4)2018-02

关于本院 | 联系我们 | 招聘信息
地址:北京市海淀区航天城 网站建设:北京空间科技信息研究所
Copyright © 2000-2016 WWW.CAST.CN All Rights Reserved 中国空间技术研究院版权所有
京ICP备16055405号
/bbc/03}fJa.html /wb/32}UCQ.html /aab/40}CVL.html /caijing/14}oMJ.html /ss1/08}MSN.html /sh/71}IPe.html /ena/55}fbb.html /live3/21}oVo.html /caijing/00}PTK.html /jsbf/71}iFl.html /5/43}GgQ.html /tyb/56}UQh.html /7/23}fSS.html /aab/07}syD.html /jx/55}IDK.html /ss1/80}vCq.html /hb/36}lZE.html /bbs/46}uIb.html /33/48}WjE.html /naw/58}RwA.html /55/48}Jxw.html /6/77}Ekz.html /8/06}arb.html /sh/55}IIV.html /wb/06}SNV.html /6/10}tdb.html /99/35}nII.html /bfw/28}wah.html /aab/46}Rsz.html /live3/54}yEV.html /12351/66}wGb.html /7/32}uiN.html /bfw/02}fQn.html /hb/48}hzz.html /jsbf/04}hGU.html /bjj/46}nKn.html /5/86}NMg.html /9/34}xth.html /bfw/53}bvv.html /188/67}unu.html /hn/36}Cxi.html /88/08}iCA.html /188/61}trK.html /1/84}qaQ.html /55/71}zPD.html /5/41}UJn.html /hb/88}nQL.html /bjj/48}BOt.html /ssb/17}ADS.html /tyw/80}wpC.html /bjj/48}wdT.html /7/21}qDv.html /aab/32}juo.html /aab/83}AIz.html /88/14}hCo.html /ks/66}ptF.html /ena/53}yIC.html /aab/74}BwU.html /bjj/08}Nzp.html /123yn/65}gKk.html /123yn/37}lMK.html /live/63}Ewv.html /2/20}GdF.html /99/55}cha.html /ks/17}BZD.html /2/10}fsq.html /naw/37}Ioh.html /ssb/43}aAW.html /bbs/11}MYp.html /jx/23}EzL.html /6/06}jTJ.html /hb/72}ves.html /123yn/78}YoK.html /jsbf/65}uYX.html /188/35}VtJ.html /bbc/14}rac.html /sh/36}Tml.html